Vytisknout

Kulturní a společenská činnost sboru

 

Již od založení sboru její členové pořádali mnoho kulturních a společenských akcí. Od roku 1928 působili v divadelním spolku „Jirásek“ který sehrál mnoho divadelních rolí. Název souboru odsouhlasil ve svém dopise sám Alojs Jirásek. Divadelní těleso ukončilo svoji činnost v roce 1937. Mezi další kulturní akce můžeme zařadit i oslavy založení sboru. V kronice se dočítáme, že na počest 10. výročí založení sboru uspořádali bratři r. 1893 slavnost spojenou s výletem na louku bratra Josefa Vaňka. Slavilo se i 25. výročí. Slavoňovští hasiči pořádali župní sjezd v r. 1910 „..který se za pěkného počasí vydařil po stránce finanční i morální“. Úspěšně též proběhl cyklistický závod a přejezd trakařem přes rybník 24. června 1928. Dne 20. července 1930 pořádal sbor na zahradě bratra Aloise Suchánka č. p. 35 hasičský sjezd s veřejným cvičením. Tohoto sjezdu se zúčastnilo 400 hasičů z okolních sborů a dále skauti, kteří tábořili pod Slavoňovem. Na počest 50. výročí založení sboru se na zahradě bratra Jana Vaňka konala slavnost dne 2. července 1933, která byla spojená se sjezdem rodáků. Společný sjezd se sborem Blažkov pořádali hasiči 11. července 1948 na zahradě bratra Jana Čejpy. Na témže místě se dne 22. června konal okrskový sjezd, kterého se zúčastnily všechny okolní sbory. Oslavy 100 letého založení sboru se konaly 19. června 1983 na návsi. Při této příležitosti se konal slavnostní průvod jednotek a spoluobčanů od hospody na náves. Poté se předvedla nově zrestaurovaná historická čtyřkolová stříkačka a proběhlo okrskové cvičení. Akce se taktéž velmi vydařila. 110. výročí založení sboru se konalo 22. května 1993 na hasičské chatě. Zde byla předvedena, jak stará tak i nová technika, včetně ukázky rozstříhání automobilu pro záchranu posádky po dopravní nehodě, kterou provedli hasiči z Nového Města nad Metují. K poslechu zahrála dechová hudba Stavostrojka. 6. července 2002 se spolu s obecním úřadem sbor podílel na oslavách svěcení praporu a znaku obce. Své 125. narozeniny oslavil sbor dne 19. července 2008. Slavnost se konala na návsi. Za pěkného počasí předvedli naši členové historickou čtyřkolovou stříkačku. Novoměští hasiči provedli zásah na havarované vozidlo, ze kterého vyprostili řidiče. Večer se na návsi konala taneční zábava do časných ranních hodin.

Vraťme se od oslav založení sboru zpět ke kulturní činnosti. O oslavách už víme. Povězme si něco o další činnosti. Naši členové byli hybnou silou v ochotnickém divadelním spolku „Jirásek“. Po jeho rozpadu převzali účinkování pod svá bedra a sehráli četné divadelní hry. Tato činnost probíhala v letech 1934 až 1954. Po II. světové válce se stal sbor složkou Národní fronty. Na poli kulturním byl hybnou silou v obci a pořádal hasičské plesy, pouťové a posvíceňské zábavy, maškarní merendy a různé zájezdy atd. Tato bohatá činnost v současné době, vzhledem k nulové návratnosti vkladů, jíž bohužel není možná.

Vytisknout

Hasičská technika

První dvoukolovou stříkačku za 150 zlatých zakoupili hasiči již brzy po založení sboru roku 1883. Na tuto stříkačku přispěla obec 100 zlatých a záduš 50 zlatých. Ke stříkačce bylo pořízeno i pár hadic a hasičských uniforem. Stříkačka pracovala do roku 1909. Tohoto roku byla nákladem 1.600,- Kč zakoupena čtyřkolová stříkačka „horského typu“.

V roce 1942 se konala sbírka na zakoupení motorové stříkačky. Od občanů bylo vybráno 1000,- Kč. Zbytek dodala obec a pojišťovna. Nákladem 37.800,- protektorátních korun byla zakoupena dvoukolová motorová stříkačka o výkonu 1600 l/min. od firmy Smejkal Slatiňany.

V roce 1953 byl do sboru přidělen osobní automobil PRAGA Golden. Bylo to pancéřované vládní vozidlo, ve kterém dříve jezdil prezident Hácha.

Tento vůz byl v roce 1962 nahrazen nákladním automobilem PRAGA RN a Golden byl zrušen. Automobil je vybaven motorovou přenosnou stříkačkou PPS 8.

K 100. výročí založení sboru v roce 1983 přidělil okres Náchod našemu sboru dvoukolový přívěs s přenosnou motorovou stříkačkou PPS 12.

Roku 1990 od Národního podniku Elton zakoupila obec za 15.000,-Kčs speciální požární automobil AVIA DA 12. Ten byl postupně vybaven motorovou pilou a hliníkovým vysouvacím žebříkem s max. výškou 9 m.

20. června 1998 zakoupila obec za cenu 120.000,- Kč speciální požární automobilovou cisternu CAS 25. Tato cisterna je vyrobena roku 1972 a sloužila u podnikových hasičů v KOZAKu Klatovy. I s cestou sem měla najeto 6000 km a je doposud v dobrém technickém stavu.

Vytisknout

Základní informace o sboru

Sbor dobrovolných hasičů Slavoňov, pobočný spolek

IČO: 62730053

Slavoňov 41, 549 01 Nové Město nad Metují

Rok založení sboru: 1883

Počet členů: 37

Starosta sboru: Vladimír Knoulich

Velitel: Josef Suchánek

Pokladník: Lukáš Bartoš

Jednatel: Pavel Mach

Strojník: Jiří Suchánek ml.

            Josef Knoulich ml.

Člen revizní komise: Jaroslav Krecl st.

                           Jan Knoulich

                           Jiří Suchánek st.

 Sbor správně spadá pod okrsek Mezilesí, okres Náchod, kraj Královehradecký.

 Ve sboru je zřízena i výjezdní jednotka, ta čítá 16 členů.

Kontakt:

Velitel: pepa.sroubek [at] seznam.cz

                    Pozn. [at] = @

 

Výjezdová jednotka

Výjezdovou jednotku zřizuje obec Slavoňov.

Jednotka čítá 16 členů. Velitel výjezdové jednotky je Josef Suchánek.

Vytisknout

Kontakt

Sbor dobrovolných hasičů Slavoňov, pobočný spolek

Slavoňov 41, 549 01 Nové Město nad Metují

IČO: 62730053

 

Kontakt:

Velitel: pepa.sroubek [at] seznam.cz

                    Pozn. [at] = @

Vytisknout

Václav Vojnar

vojnar01sJednou z nejvýraznějších osobností, které působily v obci Slavoňov je děkan, farář, biskupský notář a konsist. rada Václav Vojnar.

Narodil se 25. září 1865 v Novém Městě nad Metují rodičům Josefu Vojnarovi (1822 - 1873) a Marii Vojnarové roz.Voborníkové (1825 -1907), v malé chaloupce č.p. 102 C na „Hradčanech“.

Václav se narodil jako páté dítě ze sedmi sourozenců. První dítě Jan zemřel jako čtyřletý. Následovaly dvě dcery Anna (1849 - ?) a Pavla (1851- ?), v roce 1853 se narodil syn Josef, který byl velice nadaný, jeho nadání si všiml děkan Jan Karel Rojek, který přemluvil rodiče, aby Josefa a posléze i Václava poslaly na studia, v tomto je podpořil i finančně. O čtyři roky starší Josef byl skutečně velmi nadaný student, to mu umožňovalo přivydělávat si doučováním svých spolužáků. Z takto vydělaných peněz si hradil studia a ještě stačil přispívat bratru Václavovi. Vystudoval vysokou školu. Po skončení studií odešel do Ruska, kde byl profesorem stát. gymnázia v Oděse. Za svou práci byl vyznamenán vysokými řády a dosáhl hodnosti stát. rady. Zemřel v Rusku roku 1906. V pořadí pátým dítětem Josefa a Marie Vojnarových byl již zmíněný syn Václav. Po něm se v roce 1859 narodila dcera Marie, která však po 10 dnech zemřela. Posledním dítětem byla dcera Františka (1860 – 1862).

Vytisknout

František Mervart

Narodil se 12.listopadu 1898 v Praze na Smíchově. Ve třech letech odjel s rodiči do Moskvy, kde otec malíř porcelánu a znalec květin, pracoval jako vedoucí velikého ateliéru Nikolaje Vasilieviče Petrova, majitele několika zámků na Rusi. Vystudoval odbornou uměleckou školu Stroganova. Do vlasti se vrátily v srpnu 1918. Ve Valašském Meziříčí nastoupil jako malíř hraček. 2. října 1921 zahájil studia na Umělecko-průmyslové škole v Praze. Byl žákem Jaroslava Bendy, Josefa Schussera a Františka Kysely. Velkým studentským úspěchem bylo ocenění na Mezinárodní výstavě dekorativního a průmyslového umění v Paříži. Za tapiserii sadař byl odměněn diplomem a bronzovou medailí. Po ukončení studií si založil v Ústí nad Orlicí vlastní dílnu na umělecké bytové textilie. Věnoval se také navrhováním nových vzorů na různých textilních materiálech.

Začal se věnovat pedagogické činnosti, nejprve ve Stárkově na Náchodsku, poté v roce 1932 na odborné škole textilní ve Dvoře Králové nad Labem. Zde byl ministerstvem školství vyzván k vypracování nových vyučovacích postupů v kreslířských a návrhářských předmětech pro obory textilního výtvarnictví na brněnské české vyšší výtvarné škole. Ve školním roce 1938–39 byl na základě úspěšného pedagogického působení pověřen ministerstvem školství odbornou inspekcí na textilních školách. Od 1.září 1949 do roku 1953 František Mervart vyučoval na Vyšší průmyslové škole textilní v Brně. Věnoval se také odborné publicistice. Jeho díla „Nauka o vláknech používaných v textilním průmyslu“, „Průvodce sbírkami Textilního musea ve Dvoře králové nad Labem“, „Stručný přehled textilní výroby“, byly nesporným přínosem literatury v tomto oboru.

Další články...

Kontakt

 • Obecní úřad
  Slavoňov č.p. 74
  549 01 Nové Město nad Metují
   
      tel.: 491 472 296
  e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. z
   
  Pověřenec pro ochranu osobní údajů Bc.Veronika Spilková 
  Tel. 775 498 893 e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  
   
  Úřední den:
  Středa od 18:00 - 20:00 hod.
  Číst dál...

Přihlášení