Vytisknout

Historie SDH Blažkov

Informace o historii sboru byly čerpány z „PAMĚTNÍ KNIHY“ Hasičské jednoty obce Zákraví-Blažkov, založené roku 1952 panem Josefem Suchánkem, bytem v Blažkově čp. 16.

První hasiči minulého století:

Václav Suchánek, Blažkov čp.10
Stanislav Suchánek, Blažkov čp.10
Josef Suchánek, Blažkov čp.1.

     Vzhledem k tomu, že osada Blažkov byla v minulém století ve velice tísnivých hmotných i finančních poměrech, nebylo ani pomyšlení na zkoupení stříkačky a založení hasičského sboru. Proto vstoupili všichni tři jmenovaní roku 1880 do hasičského sboru v Jestřebí. Tak se stali zakládajícími členy sboru jestřebského.
     Chodívali do Jestřebí na cvíčení, které také předvedli obyvatelům osady v Blažkově. Účastnili se také různých církevních slavností.

 

     Svou pomocí přispěli také při následujících požárech:

 • 23.05.1880 - požár 12 stodol za klášterem v Novém Městě nad Metují
 • 06.09.1880 - požár celé čtvrti města „Pod farou“ v Novém Hrádku

     Po nějakém čase pro neshody s hasiči jestřebského sboru všichni tři hasiči ze sboru vystoupili. Tak zaniklo první hasičství v Blažkově za minulého století.

Vlastní historie sboru

 

 • 07.09.1913 - zakoupení starší dvoukolové ruční stříkačky s příslušenstvím od hasičského sboru v Jestřebí

 

V tomto roce byl založen sbor dobrovolných hasičů v Blažkově.

Prvními funkcionáři byli jeho zakladatelé:

Starosta sboru              Josef Zákravský čp. 11
Velitel sboru                 Václav Zákravský čp.9
Náměstek a jednatel     Matěj Suchánek čp. 12

Sbor čítal 18 činných členů.

 

Rok 1914

 • další vývoj sboru zastavila světová válka, kdy museli téměř všichni svobodní a ženatí členové nastoupit vojenskou službu.

 

Rok 1916

 • ti kteří nastoupili na vojenskou službu postavili v tomto roce hasičskou zbrojnici
 • byla postavena na náklady obce
 • stávala na západní straně náveského rybníka
 • byla malá, z cihel, taškami krytá, měla jedny vrata a uvnitř byla bez stropu.

 

Oběti světové války

 

 • světová válka si vyžádala oběti i v našem hasičském sboru:

 

 

 • Suchánek Josef  čp. 10
 • Khol Václav čp.7
 • Kumprecht Alois čp.8 (zemřel v zajetí)
 • Zákravský Vendelín z Bradlí čp.1
 • Suchánek František z Bradlí čp.2
 • těžce zraněni byli:
 • Suchánek František čp.10
 • Suk Josef čp.14.

Po světové válce nastaly u nás těžké hospodářské poměry. Proto nebyl o hasičství dlouho žádný zájem.

Rok 1925

 • nová činnost byla započata po první ustavující schůzi konané dne 2.2.1925
 • zúčastnil se ji okrskový velitel František Ducháč z Krčína, který všechny muže obce Blažkov a Bradlí přesvědčil a ti vstoupili do hasičského sboru.

            

Funkcionáři roku 1925:
Starosta sboru Zákravský Josef čp.11
Velitel Zákravský Václav čp.9
Náměstek velitele Suchánek Alois čp. 13
Činní členové sboru Zákravský Václav st. z Bradlí
Hejna Jan čp. 6
Jednatel a pokladník Mach Josef, čp.10
Revizoři účtů Suchánek Josef čp.2
Zákravský Václav ml. z Bradlí
Dozorce náčiní Zákravský Václav čp.11.

                         

Rok 1926

 • na jaře byla konána častá cvičení se stříkačkou, dále cvičení pochodová i pořadová,
 • sbor se účastnil hasičských sjezdů na něž půjčoval velitel sboru Zákravský Václav žebřinový vůz i koně
 • dne 17.1. byl pořádán první hasičský  ples v Rezku, účast byla veliká.
 • dne 12.7. se sbor zúčastnil slavnostního uvítání prvního prezidenta republiky T.G.Masaryka v Novém Městě nad Metují.

Účast sboru při požárech r. 1927 - 1950

  •          1927 - v Mezilesí u Mazače
  •          1927 - v Sendraži u Soumara
  • 28.10.1927 - v Blažkově u Suchánka

 

 • 09.09.1928 - ve Slavoňově u Remeše
 • 20.07.1929 - v Sendraži u Škody
 • 30.11.1936 - v Mezilesí u Štěpána
 •          1942 - v Libchyních u Tylše
 • 14.09.1946 - v Mezilesí u Hradeckého
 • 13.04.1949 - v Mezilesí u Bubeníčka
 • 08.08.1949 - v Blažkově u Suchánka
 • 03.08.1950 - v Mezilesí u Rejthara

Plesy 1931 – 1950

 • II. Ples ve Slavoňově
 • III. Ples – pro nepřízeň počasí malá účast
 • IV. Ples ve Slavoňově

První požár v našem století

 • 28.11.1927
 • o půl desáté dopoledne vypukl požár dřevěné stodoly Vendelína Suchánka v Blažkově čp. 1.
 • přitom chytla dřevěná kůlna, dřevník a vedle něho i dřevník čp.2
 • oheň vznikl při roztáčení zachlazeného benzinového motoru, což následně vybuchlo
 • při výbuchu utrpěl syn majitele stodoly a člen sboru Josef Suchánek těžké popáleniny II. Stupně v obličeji, na rukou i nohou.
 • začala hořet nová dostavěná stodola čp.2 a jen s velkým úsilím byla zachráněna.

Oslava 85. narozenin T.G.Masaryka

 • 6.3.1935 - pořádal sbor oslavu na počest 85. narozenin presidenta.

Samaritánský kurs             

 • 10.2.-14.4.1935
- absolvovali: Suchánek Václav čp.2
Suchánek Jan čp.10
Vaněk Josef ze sboru Zákravský
- přednášeli: dr. Šidlof a kapitán Rudolf Rousek
 • - účastníci byli podrobeni na konci kursu zkoušce a složili slib.

Kurs pořádkového výcviku

 • 1935
 • - účast velitele sboru Josefa Suchánka kursu nového pořádkového výcviku, přizpůsobeného vojenským předpisům.

Postavení nové zbrojnice

- stará zbrojnice:

 • dosavadní byla malá a naprosto nevyhovující
 • vrata se vyvracela
 • 1936 - bylo přikročeno k postavení nové zbrojnice se zvoničkou, na kterou byl složen odkaz zemřelé přispívající členky Anny Zákravské čp.9.
 • nová zbrojnice byla postavena na místě dřívější dřevěné zvonice

Materiál a práce

 • dříví na stavbu bylo z obecního lesa
 • Václav Franc daroval kámen do základů
 • Stavební práce udělali sousedi a materiál dovezli rolníci
 • Zednické práce udělali jednatel František Žďárek z Bradlí a Josef Suchánek rodák z Bradlí
 • Tesařské práce udělala firma Jan Špriňar z Nového Města
 • Vrata s nátěrem zhotovil Václav Kopáček truhlář v Mezilesí
 • Okno a betonovou dlažbu zhotovil Václav Suchánek č.2
 • Klempířské práce Čeněk Černík z Nového Města
 • Stavba byla dokončena 2. května.

Příspěvky na stavbu

 • Hasičský sbor Blažkov
 • Bartoň Nové Město
 • Václav Zákravský Bradle
 • Josef Zákravský č.15

Nový zvon

 • po ukončení stavby byl zavěšen na zvoničku
 • váha 40 kg, výsoký 40 cm byl ulit roku 1936 firmou Jan Matoušek Brno
 • na něm byl obraz sv.Václava s nápisem: dar Anny Zákravské č.9
 • posvěcen 3. května Jaroslavem Pavelkou farářem slavoňovským
 • první zvoník Josef Šmída č.8
 • na rozkaz německých úřadů byl dne 18.1.1942 odevzdán na válečné účely

Požární obvodové cvičení r.1936

 • konalo se 20.9.1936 v Blažkově
 • účast sborů Blažkov, Slavoňov a Jestřebí

Činní členové sboru při zahájení jeho nové činnosti roku 1925

 • Josef Suchánek, syn rolníka Blažkov čp. 1
 • Josef Suchánek, rolník Blažkov čp.2
 • Václav Suchánek, syn rolníka Blažkov čp.2
 • Václav Franc, syn rolníka Blažkov čp.3
 • Stanislav Franc, strojník Blažkov čp.3
 • Josef Hejna, syn rolníka Blažkov čp.5
 • František Kumprecht, hajný Blažkov čp.8
 • Jindřich Kumprecht, syn chalupníka Blažkov
 • Václav Zákravský, rolník Blažkov čp.9
 • Josef Mach, chalupník Blažkov čp.10
 • Václav Zákravský, syn rolníka Blažkov čp.11
 • Jaroslav Zákravský, syn rolníka Blažkov čp.11
 • Jan Zákravský, syn rolníka Blažkov čp.11
 • Matěj Suchánek , rolník Blažkov čp.12
 • Josef Suchánek, syn rolníka Blažkov čp.16
 • Václav Zákravský, rolník Bradle čp.1
 • František Suchánek, dělník Bradle čp.3
 • Alois Suchánek, obuvník Blažkov čp.13
 • Norbert Matěj, tkadlec Bradlec čp.3
 • František Žďárek, zedník Bradle čp.4

Přispívající členové sboru

 • Josef Zákravský, rolník Blažkov čp.11
 • Václav Franc, rolník Blažkov čp.3
 • Vendelín Suchánek, rolník Blažkov čp.1
 • Jan Hejna, chalupník Blažkov čp.5
 • Josef Zákravský, hostinský Blažkov čp.15
 • František Suk, chalupník Blažkov čp.14
 • Václav Zákravský, výměnkář Bradle čp.1
 • Josef Žďárek, výměnkář Bradle čp.4
 • Anna Zákravská, manželka rolníka Blažkov čp.11

Hasičský sbor Blažkov za druhé světové války

 • válka si nevyžádala žádných obětí sboru, ale začala nečinná doba, téměř všechna činnost byla zakázána
 • sbor musel vést od 30.12.1939 statistiku o stavu členstva a majetku
 • sbor byl od založení přihlášen u Hasičské župy v Albrechticích, dne 1.10.byl sbor přidělen Hasičské jednotě č.52 I. obvod v Novém Městě nad Metují – ta se zrušila 25.5.1942 a sbor od 1.6. příslušel Okresní hasičské jednotě v Náchodě.

Zakoupení motorové stříkačky

 • v květnu 1943 při cvičení praskly téměř všechny hadice, stříkačka sama byla již 62 let stará
 • kdyby ve vsi vypukl požár, nedalo by se toho starou stříkačkou moc zachránit
 • tím dospěli členové sboru k myšlence koupit novou, ale chyběl jim potřebný finanční obnos
 • pan František Žďárek, jednatel a Jaroslav Zákravský čp. 11 zorganizovali sbírku

Sbírky na motorovou stříkačku 

19 zdějších občanů dalo 15 300 Kč
rodáci a přátelé 1 375 Kč
5 sousedů z Bradlí 1 200 Kč
5 sousedů z Vil u N. Města 1 420 Kč
příznivci sboru v Novém Městě 1 700 Kč
Bartoň z Dobenína 5 000 Kč
Obec Blažkov 2 400 Kč
Starý vklad sboru 1 000 Kč
Celkem  29 395 Kč

Koupě nové motorové stříkačky

 • 6.6.1943 bylo zažádáno na velitelství pořádkové policie v Praze o příděl stroje
 • žádost byla několikrát urgována, ale po dobu války nebyly stroje sborům přidělovány
 • po osvobození v červnu roku 1945 byla podána žádost nová, která byla kladně vyřízena
 • stroj byl objednán u firmy Smekal Slatiňany, 5. prosince byla nová stříkačka doručena
 • stříkačka stála 26.375,-Kč + příslušenství 6.083,-Kč.
 • brzy po zaplacení vystavila firma Smekal další účet v obnosu 8.565,-Kč, jako doplatek na hadice
 • sbor již byl úplně finančně vyčerpán, zaplatili tuto položku Josef Suchánek, č.2 a Josef Suchánek č.1, dluh jim byl splacen roku 1948
 • proti neoprávněnému jednání firmy byla podána stížnost a po delším čase byly peníze sboru vráceny.

Požární hlídky

 • od 17. Července 1941 byly nařízeny požární hlídky zabezpečující polní úrodu před sabotážemi
 • hlídky byly dvoučlenné a hlídaný úsek byl od hranic obce Slavoňova až po Rezek
 • hlídky byly informovány o tom, jak mají zápalné destičky, naházené nepřítelovými letadly likvidovat

Protipožární opatření

 • v červnu 1942 bylo úředně nařízeno mít na půdách všech domů nádobu s vodou, písek, lopatu a plácačku na holi
 • úřady plnění kontrolovaly.

Bezpečnostní pohotovost na silnicích

 • 8.března 1943 byla nařízena přísná četnická pohotovost, také hajní a hasiči
 • z Chudoby či z Kladska uteklo údajně 46 anglických zajatých důstojníků
 • sbor měl stálou pohotovost a hlídky musely zastavit a kontrolovat každé auto
 • občas projížděla auty policie a kontrolovala zda opravdu hlídky staví každé auto

Sbor za osvobození rok 1945

 • 8. Května začali jezdit kolem Blažkova němci, většinou byli již u Olešnice odzbrojeni
 • nejdříve ojedinělé oddíly v počtu asi 200-300 mužů
 • 9. Května jezdili nepřetržitě
 • 10. Května ráno bylo u silnice v příkopech několik opuštěných vozů a na polích se páslo asi 12-15 koní.

Opravy rybníků

- po válce bylo nutno dát dohromady vodní zdroje, proto bylo přistoupeno k opravám rybníků:

 • roku 1946 rybník „Náveský“musel být roku 1952 znovu opraven, prosakovala hráz
 • roku 1947 rybník „Dolejší“ ve dvoře č.1
 • roku 1952 rybník „Podevsí“ dokončeno roku 1953

Činní členové sboru roku 1947

 •   1. Josef Suchánek čp.2 – starosta sboru
 •   2. Josef Suchánek,čp.1 - velitel
 •   3. Josef Hejna čp.5 – zást. velitele
 •   4. Josef Zákravský čp.11 - jednatel
 •   5. František Suchánek čp.3 – Br. Reviz. účtů
 •   6. Václav Franc čp.3
 •   7. Josef Mach čp.10
 •   8. Václav Suchánek čp.2
 •   9. Josef Suchánek čp.16
 • 10. Matěj Suchánek čp.12
 • 11. František Žďárek,Bradla č.4
 • 12. Jan Suchánek čp. 10
 • 13. Josef Šmída čp.7
 • 14. Václav Suchánek čp.2
 • 15. Josef Vaněk čp.2
 • 16. Bohuslav Klimeš čp.11
 • 17. Jaroslav Remeš čp.6

Okrskový sjezd Blažkov – Slavoňov

 • 21. března 1948 –schůze hasičských činovníků,kde byl určen okrskový hasičský sjezd pro sdružené obce Blažkov-Slavoňov
 • sjezd se konal 11. července 1948

Druhý požár v Blažkově

 • 8. července 1949 udeřil blesk do stodoly čp. 1 a zapálil ji
 • za pomoci sborů ze Slavoňova, Sendraže a Nového Město byl oheň zdolán avšak stodola zničena

Zasloužilí činovníci sboru

 • Josef Zákravský , čp. 11, zakladatel,  byl starostou sboru od r.1913-1931, 17 roků – zemřel  r.1935
 • Václav Zákravský, čp.9, zakladatel, byl velitelem sboru od r.1913-1931, 17 roků – zemřel r. 1945
 • Matěj Suchánek, čp. 12, zakladatel, byl pokladníkem a jednatelem od r. 1913-1925, 13 roků – zemřel r. 1952
 • Alois Suchánek, čp. 13, zástupce velitele od r. 1925-1938, 13 roků – zemřel roku 1940
 • Josef Mach, čp.10, jednatel a pokladník od roku 1925-1931, 6 roků
 • Josef Suchánek, čp.2, starostou sboru od roku 1931-1951, 20 roků
 • Josef Suchánek čp. 1, velitelem sboru od roku 1931-1951, 20 roků
 • František Žďárek, z Bradlí č.4, jednatel a pokladník od r. 1931-46, 15 roků
 • Josef Hejna, čp.5, dozorce náčiní 20 roků a náměstek velitele 12 roků
 • František Suchánek, z Bradlí čp.3, revizor účtů od roku 1933-51, 18 roků
 • Václav Franc, čp.3, revizor účtů 1939-1948, 9 roků

Přispívající členové sboru

 • Vendelín Suchánek čp.1, zemřel roku 1941
 • Václav Franc čp.3, zemřel roku 1930
 • Jan Hejna čp.5, zemřel 1935
 • František Suk čp.14, zemřel 1952
 • Josef Zákravský, čp.15, zemřel 1953
 • Václav Zákravský, Bradle čp.1, zemřel 19..
 • Josef Žďárek, Bradle čp. 4, zemřel roku 1967
 • Anna Zákravská, čp.9, zemřela roku 1931

Sloučení sborů v požární jednotu

 • dle vládního nařízení se přeměňují dosavadní hasičské sbory a místo nich se ustanovují hasičské jednoty
 • dne 13.2.1951 svolal MNV Zákraví-Blažkov schůzi všech členů dobrovolných hasičů ze Zákraví i Blažkova, zde byla ustanovena Hasičská jednota ze všech hasičů Zákraví a Blažkova
 • předsedou byl zvolen František Žďárek z Bradlí, dále byla ustanovena dvě družstva

I. Požární družstvo Zákraví

 • Jan Rousek – velitel
 • Václav Burian –člen
 • Jan Marek – člen
 • František Lhotský – člen
 • Josef Kráčmar – člen
 • Jaroslav Matějů – člen
 • Jan Mňuk – člen
 • Josef Jakubský – člen
 • Josef Bek – člen
 • Václav Hrudík – člen

Náhradníci

 • Karel Bek
 • Václav Burián
 • Josef Král
 • František Matějů
 • Josef Poul
 • Josef Přibyl
 • Josef Rousek
 • Jan Sedláček

II. Požární družstvo Blažkov

 • Josef Hejna – velitel
 • Josef Suchánek čp.2 – člen
 • Jan Suchánek čp.10 – člen
 • Josef Suchánek čp.1 – člen
 • Jaroslav Zákravský – člen
 • Matěj Suchánek – člen
 • Václav Suchánek čp.2 – člen
 • František Suchánek Bradle – člen
 • Josef Suchánek čp.16 – člen
 • Václav Suchánek starší čp.2 – člen

Náhradníci

 • Václav Franc
 • Bohuslav Klimeš
 • Jindřich Syrovátko Bradle
 • Alois Suchánek Bradle

Volba předsednictva Hasičské jednoty Zákraví – Blažkov

 • volba se konala 1.4.1951
 • František Žďárek – předseda
 • Josef Hejna – náměstek
 • Jaroslav Zákravský – jednatel pokladník
 • Jan Rousek – náměstek velitele
 • Jaroslav Marek – organizační zpravodaj
 • Josef Suchánek čp.1 – výcvikový referent
 • Josef Suchánek čp. 16 – osvětový referent
 • Václav Suchánek čp. 2 – samaritán
 • František Suchánek z Bradlí – revizor účtů
 • František Matějů – revizor účtů
 • Jan Sedláček – revizor účtů

Osamostatnění  jednoty

 • spolupráce družstev byla pro velkou vzdálenost osad obtížná a také pro malou činnost družstva Zákraví
 • roku 1957 z rozhodnutí OVPO v Dobrušce byla dosavadní PJ Zákraví – Blažkov rozdělena na dvě samostatné jednoty
 • Františku Žďárkovi byl udělen titul zasloužilý pracovník

Požární cvičení

 • roku 1951 bylo nařízeno konat požární cvičení  každých čtrnáct dní,  celkem 6 cvičení
 • roku 1952 se konalo 9 cvičení a dvě teoretická školení
 • bylo zakoupeno starší auto , ale bylo ve špatném technickém stavu a skončilo ve šrotu
 • 22.6.1952 se konalo Okrskové cvičení ve Slavoňově

Hasičské sjezdy

 • roku 1950 ve Slavětíně a ve Spech
 • roku 1951 v Šonově a v Novém Hrádku
 • roku 1952 v Jílovici a v Slavoňově
 • roku 1953 v Přibyslavi
 • roku 1956 v Novém Městě nad Metují

Doprava k požárům

 • k požárům byla stříkačka s mužstvem dopravována koňským potahem
 • od roku 1949 doprava traktorem, přizpůsobení sedadlového předku

Roku 1954 bylo zavedeno elektrické osvětlení požární zbrojnice.

Roku 1957 odchází z funkce František Žďárek a nastupuje na jeho místo Jaroslav Zákravský starší čp.11.

Roku 1957 bylo utvořeno požární družstvo mladých členů a zapojeno do okresního kola soutěže.

Krizová léta

 • od roku 1952 se projevovali i v našem sboru
 • každý byl stále sledován , každý chybný krok byl ihned pranýřován
 • v našem sboru vždy vládlo upřímné přátelství, které vystřídaly nesváry a osočování
 • následkem těchto událostí někteří zasloužilí pracovníci z požárního družstva vystoupili
 • činnost družstva udržovalo několik obětavých členů
 • tento stav trval až do nástupu nových mladých členů

Nástup mladých členů roku 1965

 • po jejich nástupu šel život sboru jiným směrem
 • zanikly slavné hasičské sjezdy, slavnosti, účast na církevních slavnostech
 • nastaly okresní soutěže požárních družstev
 • 1) Jaroslav Krecl čp. 9 – předseda
 • 2) Jan Suchánek mladší čp. 10 – velitel
 • 3) Josef Kumprecht čp.8 – preventista
 • 4) Václav Suchánek čp. 2 – organizační referent
 • 5) Josef Suchánek mladší čp.1 – technický referent
 • 6) Jaroslav Remeš čp.6 – jednatel
 • 7) František Žďárek Bradle – hospodář
 • 8) Josef Hejna čp.5 – I. revizor
 • 9) Jindřich Syrovátko – II. revizor
 • 10) Jaroslav Zákravský – III. revizor

Činnost mladých hasičů

 • vybudování kulturní místnosti z bývalé stodoly čp.15
 • postavili  vodní nádrž – v letním čase sloužila jako koupaliště
 • stavěli garáž pro auto
 • v protipožární službě byli dobře vycvičeni a každoročně se umisťovali při soutěžích na předních místech.

Záznamy v „Pamětní knize hasičské jednoty Zákraví – Blažkov“ byly psány panem Josefem Suchánkem do únoru roku 1974.

Poté nastala v záznamech časová pauza a další historie sboru je písemně zaznamenána až od jara roku 2002 v kronice založené paní Dianou Peterovou.

 

Kontakt

 • Obecní úřad
  Slavoňov č.p. 74
  549 01 Nové Město nad Metují
   
      tel.: 491 472 296
  e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. z
   
  Pověřenec pro ochranu osobní údajů Bc.Veronika Spilková 
  Tel. 775 498 893 e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  
   
  Úřední den:
  Středa od 18:00 - 20:00 hod.
  Číst dál...

Přihlášení