Vytisknout

Stravování

 • Školní jídelna zajišťuje stravu dětem z MŠ a zaměstnancům školy.
 • Cena stravného pro jednotlivé kategorie se řídí podle věku dosaženého v daném školním roce:

Jídlo na celý den za 52,- Kč

  • Svačina   za    11,- Kč
  • Oběd       za  30,- Kč
  • Svačina   za    11,- Kč

Předškolní děti s odkladem za 58,- Kč

  • Svačina   za    12,- Kč
  • Oběd       za  34,- Kč
  • Svačina   za    12,- Kč
 • Odhlašování stravy je nutné nejpozději do 7:00 hodin daný den. Odhlásit stravu je možné osobně v MŠ nebo telefonicky na čísle 775 498 893. Strava, která není řádně odhlášena je strávníkovi účtována.
 • Poplatky za stravování  v MŠ jsou vybírány v hotovosti vedoucí školní jídelny, vždy k 15. následujícího měsíce.