Vytisknout

Výroční zpráva 2003

SDH BLAŽKOV ROK 2003

V roce 2003 se činnost našeho sboru výrazně obohatila a to zejména v oblasti požárního sportu. Hned na začátku roku byla zakoupena požární stříkačka PS 16. Tento silnější stroj byl pořízen pro potřeby členek sboru, které projevily velký zájem přihlásit se do prestižní soutěže Náchodské hasičské ligy, což je seriál soutěží, ve kterých jsou jednotlivá umístění obodována a na konci sezóny celkově vyhodnocena. 

 

 

V rámci Náchodské hasičské ligy se ženy zúčastnily těchto soutěží:

Velký Třebešov 17.května 2003 diskvalifikace
Říkov 14.června 2003 3.místo
Velká Jesenice 21.června 2003 2.místo
Vysokov 30.srpna 2003 2.místo
Velichovky 6.září 2003 1.místo
Kramolenský pohár 13.září 2003 2.místo
Horní Radechová 20.září 2003 2.místo


Na konci sezóny se členky sboru zúčastnily slavnostního vyhlášení výsledků Náchodské hasičské ligy ve Velichovkách, kde obdržely pohár za druhé místo. 

Mimo soutěží NHL se zúčastnily Okrskové soutěže na Mezilesím, kde obhájily první místo z loňského roku a Přibyslavského poháru, kde se umístily na 5. místě.

K dalšímu velkému přínosu v naší činnosti došlo založením družstva mladých hasičů. Družstvo mladých hasičů bylo založeno začátkem měsíce února. V družstvu mladých hasičů jsou přihlášeny téměř všechny děti z obcí Blažkova i Slavoňova. Jedná se přibližně o dvacet dětí. Jejich vedoucími jsou pan Josef Petera a pan Martin Ješina. Soutěže dětí se neskládají pouze z požárních útoku, ale také ze štafet dvojic, štafet CTIF a ze závodů hasičské všestrannosti. Nebylo toho málo, co se děti musely zvládnout naučit před začátkem sezóny. Velkým problémem byl trénink střelby vzduchovkou, kdy nám nepřálo počasí a hlavně trénink požárních útoků, na které nám neustále chyběla voda. 

Bylo také potřeba rozšířit vybavení naší hasičské zbrojnice o materiál potřebný k tréninkům mladých hasičů. Na podzim byly dětem zakoupeny trika s logem soptíka a šusťákové soupravy.

Děti se zúčastnily těchto soutěží:


Závod v požární všestrannosti v Šonově

26.4.2003
mladší žáci se umístili na 11. a 27. místě
starší žáci se umístili na 30. a 39. místě

Závod v požárním útoku a ve štafetách
v Bohdašíně u Červeného Kostelce

17.5.2003
mladší žáci se umístili na 15. místě
starší žáci se umístili na 28. místě

Závod v požárním útoku a ve štafetách CTIF
na Kramolně

13.9.2003
mladší žáci se umístili na 2. místě
starší žáci se umístili na 4. místě

Závod v hasičských disciplínách v Hronově

4.10.2003
mladší žáci se umístili na 15. a 14. místě
starší žáci se umístili na 4. a 15. místě

Závod v požární všestrannosti v Mezilesí

18.10.2003
mladší žáci se umístili na 14. a 20. místě
starší žáci se umístili na 28. a 32. místě


Pro mladé hasiče jsme uspořádali 26.června 2003 „Rozloučení se školním rokem“. Tato akce se konala na hřišti ve Slavoňově. Děti zde ukázaly rodičům požární útoky a štafety, potom pro ně byly přichystány různé soutěžní disciplíny se sladkými odměnami. Byl to takový náš dětský den.

V požárním sportu nás také reprezentovali muži. Ti se do Náchodské hasičské ligy nepřihlásili, ale protože ženám museli pomáhat s přepravou soutěžní mašiny a s připravou na startu účastnili se také některých soutěží. Jejich velkým problémem byl nedostatek lidí nutných k závodění. Proto jim pomáhaly ženy. Velmi jim také pomohl Vladimír Suchánek, který je velitelem SDH Nový Hrádek. 

Velmi dobře nás zastoupili na Okresní soutěži v požárním sportu v Jaroměři 7. června 2003. Umístili se na 3. místě. Zde probíhala také soutěž jednotlivců, které se zúčastnil Josef Petera na pátém místě a Vladimír Suchánek na desátém místě. 

Soutěže, kterých se muži zúčastnili v NHL: 

Říkov 14.června 2003 6.místo
Velká Jesenice 21.června 2003 6.místo
Vysokov 30.srpna 2003 5.místo
Velichovky 6.září 2003 11.místo
Kramolna 13.září 2003 6.místo
Horní Radechová 20.září 2003 9.místo


Muži se také zúčastnili Okrskové soutěže v Mezilesí, kde měli bohužel velkou smůlu a vzhledem k poruše závitu na savici se jim nepovedl požární útok a skončili na sedmém místě.

Po předchozím zrekonstruování zvonu panem Janem Suchánkem a Zdeňkem Firešem bylo velkou kulturní akcí našeho sboru „SVĚCENÍ HASIČSKÉHO ZVONU“. Pan páter Šotola dne 31.5.2003 zvon před garáží Suchánků posvětil, pan Remeš a Suchánek Michal zvon vytáhli a připevnili do věžičky na požární zbrojnici. Potom to obřadu se rozproudila volná zábava. Všichni zúčastnění měli možnost posedět, popít a ochutnat pečené prase.

V březnu slavil také náš dlouholetý člen pan Suchánek Pavel starší významné životní výročí 60. let.

Mimo jiné se v našem sboru také pracovalo. Byly brigády, při kterých se čistila hasičská nádrž na návsi a byla vymalována a uklizena požární zbrojnice. Pro stále narůstající se materiál byl udělán a připevněn dřevěný regál ve zbrojnici. 

Konal se také sběr železného odpadu. Jeden byl v dubnu a druhý na podzim v listopadu. Bylo přibližně sebráno železného odpadu za celkem 8.220,-Kč.

Zástupci našeho sboru se také účastnili různých školeních, valných hromad pořádaných buď okrskem nebo okresem. Mimo jiné jsme se zúčastnili námětkového cvičení hasičů okrsku Mezilesí, které se konalo v Novém Hrádku „Na krahulčí“. Měli jsme také zastoupení na valné hromadě SDH Slavoňov, která byla spojena s oslavou 120 let založení místního sboru.

V našem sboru by nikdy nemohlo dojít k rozšíření aktivit v oblasti hasičského sportu, kdyby zde nebyla velká podpora akciové společnosti SLAVONIA, která přispěla sponzorským darem, ale a to hlavně půjčovala nám bezplatně malou cisternu na vodu někdy i s traktorem, abychom mohli dopravit vodu na louku, kde jsme trénovali.

Velkou finanční pomoc nám také poskytl Obecní úřad ve Slavoňově a to především na akce „Svěcení zvonu“ a „Rozloučení se školním rokem“. Uhradil také sportovní oblečení mladým hasičům.

Nelze také opomenout sponzorské dary od místních podnikatelů. 

Velice rád bych jménem svým a jménem vedení sboru poděkoval všem sponzorům a zástupcům Obecního úřadu ve Slavoňově za příjemnou spolupráci v uplynulém roce.


Všem přítomným přeji mnoho štěstí a úspěchů v nastávajícím roce.