Vytisknout

Výroční zpráva 2004

SDH BLAŽKOV ROK 2004

V předcházejícím roce 2003 jsme dění v našem sboru obohatili v oblasti požárního sportu a založili jsme družstvo mladých hasičů. V uplynulém roce 2004 jsme ve všech započatých činnostech pokračovali. Opět jsme se zúčastnili seriálů soutěží, které probíhaly pod záštitou „Náchodského pivovaru „PRIMÁTOR“, který se stal generálním sponzorem „Náchodské hasičské PRIMÁTOR ligy“. 3. ročník této ligy poznamenalo několik změn, které vedly ke zkvalitnění soutěže a zároveň zamezilo zbytečným protestům a nepříjemnostem v průběhu celé sezóny. Vzhledem k problémům v roce 2003 s parametry stříkaček, byla schválena účast pouze družstvům náchodského okresu s obsahem motoru 1600 ccm a nižším. Na všechny soutěže byl radou ligy delegován jednotný hlavní rozhodčí pan Jan Prouza z SDH Kramolna. Velkou změnou proti loňské soutěži byla záměna terčů, kdy dotykové vystřídali nástřikové, což se bohužel podepsalo na našem konečném výsledku, protože nám chybí zkušenosti s nástřikem. Byla zvolena rada ligy, ve které nás zastupoval pan Josef Petera. O každé soutěži této ligy byl publikován článek v „Náchodských novinách“., který vždy vycházel ve středu po soutěžích. 

V rámci Náchodské hasičské PRIMÁTOR ligy se ženy zúčastnily těchto soutěží:

Velký Třebešov 22. května 2004 1.místo
Velká Jesenice 29. května 2004 2.místo
Říkov 12.června 2004 2.místo
Blažkov 19.června 2004 5.místo
Vysokov 28.srpna 2004 6.místo
Velichovky 4.září 2004 2.místo
Kramolenský pohár    11.září 2004 5.místo

3. ročníku Náchodské hasičské PRIMÁTOR ligy se zúčastnily také muži a to následovně:

Velký Třebešov 22. května 2004 4.místo
Velká Jesenice 29. května 2004 3.místo
Říkov 12.června 2004 14.místo
Blažkov 19.června 2004 5.místo
Vysokov 28.srpna 2004 2.místo
Velichovky 4.září 2004 11.místo
Kramolenský pohár    11.září 2004 4.místo

V hostinci ve Vysokově se dne 16. října 2004 konalo slavnostní předávání pohárů získaných v Náchodské hasičské PRIMÁTOR lize. Ženy získaly pohár za celkově třetí místo a muži za umístění na celkovém pátém místě. 

Asi největší a nejdůležitější akcí uplynulého roku bylo uspořádání 1.ročník soutěže „Blažkovský pohár“ v požárním sportu, kdy do vesnice dorazila spousta lidí, ze kterých do té doby většina nevěděla, kde „Blažkov“ vlastně leží. 

Vzhledem k tomu, že jsme v minulém roce skončili v „Náchodské hasičské lize“ na druhém místě, naskytla se nám možnost pořádat u nás soutěž, která bude zařazena do dalšího ročníku ligy. Velkým problémem bylo, kde soutěž udělat, ale když bylo zjištěno, že ji můžeme pořádat na „travině“ u Blažkova, kde trénujeme, ihned jsme nabídky využili. 

Samotné přípravě soutěže předcházelo několik sezení, na kterých se všechno pečlivě plánovalo. Se sbory Slavoňov, Mezilesí a Nový Hrádek byli domluveny dodávky vody cisternami, které ji vozily z Libchyň. VaK Náchod, tedy pobočka v Novém Městě nad Metují povolila odběr vody z hydrantu v Libchyních. Bylo také nutno dohodnout s Policii ČR omezení rychlosti přes Blažkov, povolení bylo vystaveno a tak byly zapůjčeny dopravní značky, které byly v sobotu ráno náležitě rozmístěny. 

Tiskárna pana Ivana Macháčka nám formou sponzorského daru vyhotovila diplomy. 

Připojení elektrického proudu povolil pan Josef Suchánek čp.1 a připojení odběru pitné vody nabídl pan Jan Suchánek. Obě přípojky nám pánové poskytly bezplatně sponzorským darem. 

Vojenské stany nám zapůjčili pan Jiří Petera, Radek Jirásek, SDH Mezilesí a Josef Petera. Stany a altánek byly postaveny v pátek, kdy byly také dovezeny stoly , židle a lavice z Jestřebí a Mezilesí. 

Samotné přípravy propukly již ve čtvrtek. Při přípravách a také při samotné soutěži jsme velmi ocenili pomoc manželů Syrovátkových, Remešových, Kaválkových, pana Josefa Suchánka ml., Václava France ml., Josefa Pavlaty, Petra Krecla, Vlastimila Hrubého, Miloslava Parýska a manželé Suchánkovi z Nového Hrádku. 

Na soutěž bylo třeba zabezpečit dostatek rozhodčích Nám vypomohly rozhodčí z SDH Nový Hrádek paní Jarmila Grimová a Olina Beková, z SDH Slavoňov pan Josef Suchánek. 

Celou soutěž provázel slovem i hudbou pan Pavel Suchánek mladší. 

Většina všech co pomáhali při přípravách nás velmi podpořila také při úklidu, takže vše půjčené bylo hned v neděli vráceno a vše bylo řádně uklizeno. 

Z vydělaných peněz jsme měli v plánu ještě v loňském roce uskutečnit posezení spojené s opékáním, na které jsme chtěli pozvat všechny ochotné pomocníky. Naše plánované termíny opékání bohužel narušili soboty strávené na soutěžích a pracovní směny velké části členek. 

Bez velké pomoci pana Aleše Kaválka, Josefa Syrovátky , Josefa Suchánka ml., Renaty Syrovátkové, Lady Remešové a mnohých dalších by se nemohla naše soutěž konat a hlavně nebyla by na všech sezeních účastníků Náchodské hasičské PRIMÁTOR ligy vzpomínána za jednu z nejlepších uplynulého 3. ročníku. 

Mimo soutěže probíhající v rámci NHPL se náš sbor také zúčastnil Okresního kola v Hronově. Této soutěže se zúčastnili muži i ženy v těchto disciplínách: požární útok, štafeta 4x100m a 100m jednotlivci. Muži i ženy skončili na pátém místě. 

Dále se ženy také zúčastnily soutěže o putovní pohár na hřišti v Lipím. Zde skončily na prvním místě a putovní pohár získaly. 

V našem seznamu soutěží chybí pouze účast na okrskové soutěži. Z účasti na této soutěži jsme byli omluveni, vzhledem k tomu, že se konala v pátek před soutěží v Blažkově a tudíž jsme všichni pomáhali s přípravou soutěže a nebyl čas vyrazit na Sendraž, kde okrsek probíhal. 

Jak už jsem předeslal i v loňském roce jsme pracovali s mladými hasiči.


Ty se účastnili těchto soutěží:

Hasičský trojboj v Jetřichově

24.1.2004
mladší žáci se umístili na 24. místě
starší žáci se umístili na 18. a 27. místě

Závod v požární všestrannosti v Šonově

10.4.2004
mladší žáci se umístili na 24. a 27. místě
starší žáci se umístili na 25. a 27. místě

Závod v požárním útoku a ve štafetách
v Nízské Srbské

2.5.2004
mladší žáci se umístili na 11. místě
starší žáci se umístili na 21. místě

Závod v požárním útoku a ve štafetách
v Bohdašíně u Červeného Kostelce

15.5.2004
mladší žáci se umístili na 17. místě
starší žáci se umístili na 13. místě

Závod v hasičských disciplínách v Hronově

2.10.2004
mladší žáci se umístili na 10. místě
starší žáci se umístili na 6. a 14. místě

Závod v požární všestrannosti v Mezilesí

16.10.2004
mladší žáci se umístili na 13. místě
starší žáci se umístili na 10. a 24. místě

Mikulášské klání ve Rtyni v Podkrkonoší

11.12.2004
mladší žáci se umístili na 9. místě
starší žáci se umístili na 13. a 20. místě


Mimo soutěží byly pro děti uspořádané také další akce. V březnu jsme byli v krytém bazénu v Dobrušce. Výlet do krytého bazénu byl předem dohodnut tak, abychom ho měli celý pro sebe. Tak jsme si mohli dovolit na tento výlet přizvat také rodiče a sourozence našich mladých hasičů. Mezi přizvané také patřili rodiny členů sboru. Celkem jsme se sešli asi v počtu 40 lidí. Pronájem bazénu byl uhrazen ze sponzorského daru Jiřího a Jany Peterových. 

STANOVÁNÍ VE SLAVOŇOVĚ DNE 3.7.-4.7. 2004

Stanovalo se na louce u lesa blízko „mlejnku“. 

Vše bylo navezeno na louku, ale bylo na dětech, aby si své tábořiště připravily samy. Za pomoci dospělých si postavily vojenský stan, ve kterém se spalo, altánek, který sloužil jako kuchyň a jídelna. S pomocí si také vybudovaly záchod, nasbíraly dříví na oheň a postavily ohniště. Odpoledne se hrály různé hry. 

Na večer připravili Pavlatovi, Radek Havel, Marcela Ješinová, Bartošovi a Kreclovi stezku odvahy. Čím se více stmívalo, tím rostla v dětech nervozita. Počasí nám nepřálo a tak i když všechna strašidla byla na místě nemohla stezka začít, protože velmi pršelo. Po dešti nejdříve vyrazily mladší děti. Mladší děti měly na stezce dospělý doprovod a chodily ve větších skupinách. Starší děti chodily bez doprovodu a po dvojicích, měly povolenou baterku. Za poslední dvojicí starších dětí přišli strašidla do tábora. 

Děti se připravily na spánek, což byl velký problém, protože díky velkému dešti měly ve stanu mokro a tak si různě půjčovaly suché oblečení a postupně všechny ulehly. Starší děti chtěly držet hlídky a tak opodál tábořiště měly židle a hlídaly prapor. Poslední hlídka bohužel nevstala a tak byl prapor schován. 

Ráno si všechny pospaly a vstaly do krásného slunného rána. Po snídani se všechny děti vypravily hledat prapor, který nakonec našly. Po té začalo velké sušení oblečení a spacáků. Díky teplému počasí se podařilo všechno usušit. I na tento den jsme měli připraveny hry, ale děti byly po sobotě tak unavené, že o ně neměly zájem. 

Po obědě jsme pozvolna začali balit. 

Stanování se až na počasí velmi vydařilo. Tímto jsme zakončili školní rok 2003-2004. 

Mimo jiné se v našem sboru pracovalo. Obecnímu úřadu ve Slavoňově jsme přislíbili pomoc se sečením trávy na hřbitovech, okolo nich a přilehlém parkovišti. S pomocí mladých hasičů jsme na podzim také hrabali spadané listí. Také se konaly brigády spojené s čištěním požární nádrže, údržbou požární zbrojnice a úklidovými pracemi okolo ní. 

Zástupci našeho sboru se také účastnili různých školeních, valných hromad pořádaných buď okrskem nebo okresem. Mimo jiné jsme se zúčastnili námětového cvičení hasičů okrsku Mezilesí, které se konalo u Olešenky. 

Také v tomto roce nás velmi podpořila akciová společnost SLAVONIA a.s. a Obecní úřad Slavoňov. Na jaře nám „parkrát“ při trénincích pomohl SDH Slavoňov dovozem vody a s cisternou nám také velmi vypomohl SDH Nový Hrádek. Nelze opomenout sponzorské dary podnikatelů, díky kterým jsme měli pěkné ceny na naší soutěži. 

Ještě jednou bych chtěl poděkovat všem členům, kteří nám pomohli s přípravou a také s perfektním průběhem soutěže. Věřím, že i ostatní členové by nám rádi pomohli, kdybychom za nimi přišli se žádostí. Protože chceme za peníze vydělané při soutěži udělat akci spojenou s opékáním a posezením, chtěl bych Vás už teď předem na tuto akci pozvat. Chtěli bychom ji uskutečnit ještě před propuknutím soutěží a tak pokud to počasí dovolí, byli bychom rádi, kdyby se opékalo již okolo čarodějnic. Přičemž termín ještě upřesníme. 

Velice rád bych jménem svým a jménem vedení sboru poděkoval všem sponzorům a zástupcům Obecního úřadu ve Slavoňově za příjemnou spolupráci v uplynulém roce. 


Všem přítomným přeji mnoho štěstí a úspěchů v nastávajícím roce. 

Kontakt

 • Obecní úřad
  Slavoňov č.p. 74
  549 01 Nové Město nad Metují
   
      tel.: 491 472 296
  e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. z
   
  Pověřenec pro ochranu osobní údajů Bc.Veronika Spilková 
  Tel. 775 498 893 e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  
   
  Úřední den:
  Středa od 18:00 - 20:00 hod.
  Číst dál...

Přihlášení