Vytisknout

Výroční zpráva 2010

SDH BLAŽKOV ROK 2010

V uplynulém roce 2010 jsme pokračovali ve všech činnostech z předcházejících let.
Jakmile roztál sníh a půda trochu vyschla, byla svolána brigáda na shrabání staré trávy na hřbitovech a okolí. V květnu jsme také vyčistili požární nádrž, provedli údržbu požární zbrojnice a úklid okolo ní.

Také se opět konala akce spojená s posezením a pálením čarodějnic.

Opět jsme se zúčastnili seriálů soutěží, které probíhaly pod záštitou "Náchodského pivovaru "PRIMÁTOR", který je generálním sponzorem "Náchodské hasičské PRIMÁTOR ligy". V rámci 7. ročníku Náchodské hasičské PRIMÁTOR ligy jsme se zúčastnili 8. soutěží. Naše ženy měly opět dvě družstva. Ženy družstvo "A" získaly pohár za celkově třetí místo, ženy družstvo "B" získaly pohár páté za místo, muži pohár nezískali a skončili celkově na desátém místě. Vyhlášení celého ročníku NHPL a předávání pohárů se konalo 27. listopadu 2010 ve Sportovní hale v Černčicích.
 
I v loňském roce jsme uspořádali další ročník soutěže "Blažkovský pohár" v požárním sportu. Přičemž jsme zároveň uspořádali soutěž požárních družstev okrsku Mezilesí. Nejdříve se dopoledne konala soutěž v požárním sportu zařazena do NHPL a odpoledne potom okrsková soutěž. I zde startovaly dvě družstva žen, přičemž mladé holky, tedy družstvo "B" se umístily na čtvrtém místě, družstvo "A" na druhém místě a muži na místě druhém.
Také v letošním roce jsme velmi ocenili pomoc ostatních členů a místních obyvatel.
Na soutěž bylo třeba zabezpečit dostatek rozhodčích. Vypomohly nám rozhodčí z SDH Nový Hrádek paní Jarmila Grimová a Olina Beková, z SDH Slavoňov pan Josef Suchánek, který také vypomáhal v průběhu celého ročníku NHPL.
Celou soutěž provázel slovem pan Pavel Suchánek ml. a hudbou Honza Remeš.
 
Nejen na jaře, ale i během léta a na podzim se v našem sboru pracovalo. I nadále jsme sekli trávu na hřbitovech, okolo nich a na přilehlém parkovišti. Když nastal podzim, uklízelo se spadané listí. S údržbou okolo požární zbrojnice nám vypomohl pan Jan Suchánek.
 
Zástupci našeho sboru se také účastnili různých školení, valných hromad pořádaných buď okrskem, nebo okresem. Mimo jiné jsme se zúčastnili námětkového cvičení hasičů okrsku Mezilesí, které se konalo 12. listopadu 2010.
 
Také v tomto roce nás velmi podpořila akciová společnost SLAVONIA a Obecní úřad Slavoňov. Nelze opomenout sponzorské dary podnikatelů, díky kterým jsme měli pěkné ceny na naší soutěži.
 
Ještě jednou bych chtěl poděkovat všem členům, kteří nám pomohli s přípravou a také s perfektním průběhem soutěže.
Velice rád bych jménem svým a jménem vedení sboru poděkoval všem sponzorům a zástupcům Obecního úřadu ve Slavoňově za příjemnou spolupráci v uplynulém roce.
 
Všem přítomným přeji mnoho štěstí a úspěchů v nastávajícím roce.