Vytisknout

Charakteristika MŠ

  • Naše mateřská škola je dvoutřídní, nachází se v pěkném, zdravém prostředí v podhůří Orlických hor. Vedle budovy MŠ je prostorná, oplocená zahrada. Součástí zahrady je přístavba, která slouží jako sklad hraček, tříkolek, koloběžek a dalších pomůcek. V létě se mohou děti koupat v nafukovacím bazénku, v zimě slouží mírný kopeček na školní zahradě k zimním radovánkám.
  • Materiální vybavení MŠ je na dostatečné dobré úrovni s řadou hraček, didaktických, učebních, sportovních i jiných pomůcek, které umožňují uspokojovat individuální potřeby dětí. Ve třídě je interaktivní tabule. Škola je průběžně dále modernizována a dovybavována.
  • Přijímáme zpravidla děti od tří let a saktivní účastí rodičů hledáme možnosti uspokojování potřeb dětí v prostředí prostoupeném klidem, radostí a tvořivostí.
  • Cílem je, dětem umožnit poznávat zdejší okolí, využívat toho, co nám nabízí a vytvořit v mateřské škole prostředí rodinného typu.
  • Mezi naše další cíle patří správná adaptace dítěte na nové prostředí. Nástup dítěte do MŠ je obdobím, kdy se dítě seznamuje s novým prostředím, vyrovnává se s odloučením od rodiny, vytvářejí se nová pravidla, nová přátelství.
  • Dalším cílem je rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení, osvojení si základů hodnot naší společnosti, získání osobní samostatnosti a schopnosti se projevovat jako samostatná osobnost působící na své okolí. Vedeme děti k tvořivému myšlení a jednání, schopné dívat se kolem sebe, vytvářet si vlastní představu o životě a světě. Chceme, aby naši mateřskou školu opouštěly děti na své úrovni přizpůsobivé, odvážné, ale také odpovědné, ochotné se učit, přijímat, ale i dávat.
  • Respektujeme přirozené lidské potřeby jednotlivce vcelku společnosti a světa,vytváříme podmínky pro pozitivní komunikaci mezi dětmi vzájemně a mezi dítětem a dospělým, společně řešíme problémy, nasloucháme. Projevujeme uznání a ocenění, popisujeme, co vidíme, poděkujeme. Ukazujeme dítěti, jak má věc napravit, učiníme opatření nebo necháme dítě zakusit přirozené důsledky jeho chování.
  • Podporujeme samostatnost dítěte, povzbuzujeme, poskytujeme informace.
  • Při práci s dětmi spolupracujeme s PPP a SPC v Náchodě. Spolupráce s SPC spočívá v návštěvě spec. logopeda v naší MŠ, který vyšetří děti. S nedostatky seznámí učitelku, vypracuje zprávu pro rodiče a učitelku, doporučí další nápravu řeči v MŠ nebo SPC.
  • Všichni zaměstnanci MŠ Slavoňov se snaží o to, aby všechny děti byly spokojené, velkou péči věnujeme spolupráci s rodiči.